Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med MVB Öst för ytterligare 92 lägenheter i Sundbyberg

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal med MVB Öst AB för uppförande av 92 lägenheter i centrala Sundbyberg, vilket motsvarar den andra etappen av utvecklings­projektet Fabriksparken T1 och T2.

Totalt omfattar Fabriksparken tre nya bostads­kvarter, varav Aros Bostad utvecklar det andra kvarteret om 191 lägenheter. Båda etapperna är säljstartade och produktionen av den andra etappen påbörjas under andra kvartalet 2022. MVB Öst är totalentreprenör för båda etapperna.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

”Vi ser en stark efterfrågan för våra bostäder i Sundbyberg och är glada över att fortsätta samarbetet med MVB Öst även för Fabriksparkens andra etapp. Båda etapperna byggs för att kunna certifieras enligt Svanen.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver per den 30 september 2021 totalt 30 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 800 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Bilder

  • 864-Aros Bostad_Fabriksparken-Etsapp_2_Cam_03.jpg