Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med NCC avseende Invernesshöjden i Danderyd

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal med NCC Sverige AB (”NCC”) avseende uppförande av den andra etappen av bostads­utvecklings­projektet Invernesshöjden i Danderyd.

Bostads­projektet Invernesshöjden, som ägs av Aros Bostads­ fond ”Aros Bostad IV”, omfattar fyra etapper med totalt 421 bostäder i Danderyd. Den första etappen är under uppförande och nu har entreprenadavtal tecknats med NCC avseende den andra etappen, vilken består av en byggnad med cirka 155 lägenheter. Produktionsstart planeras till tredje kvartalet 2021 och färdigställande beräknas till 2024.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”I och med entreprenadavtalet kan vi se fram emot ännu en projektstart i år. Aros Bostad har arbetat tillsammans med NCC i flera tidigare bostads­projekt och vi har stor respekt för NCC:s kunnande inom entreprenad- och hållbarhetsfrågor.”

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad

Aros Bostad är en bostads­utvecklare inom Storstockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar och utvecklar mark till byggrätter och vidare till färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, samt Uppsala. Bolagets projektportfölj har byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder.

Huvudinvesterare i Aros Bostads­ fonder är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00