Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tillträder två fastigheter inom populära Fabriksparken i Sundbyberg

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tillträtt fastigheterna Tråden 1 och 2 i centrala Sundbyberg. Fastigheterna, som kommer att utgöra det andra av totalt tre bostads­kvarter inom Fabriksparken, förvärvades av Skandia Fastigheter i juni 2020. Försäljningen startade under april 2021 och intresset har varit starkt.

Bostads­projektet genomförs i form av ett joint venture med finländska Varma som kapitalpartner. Som tidigare har kommunicerats har entreprenadavtal tecknats med MVB Öst AB för uppförande av den första etappen om 99 lägenheter. Totalt kommer Aros Bostads­ kvarter att omfatta cirka 180 bostäder. Projektet uppförs för att Svanencertifieras och produktionsstart beräknas ske under det tredje kvartalet i år.

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:
”Vi har sett ett mycket starkt intresse för bostäderna i Fabriksparken, vilket är jätteroligt eftersom det är vårt första projekt i Sundbyberg. Fabriksparken har alla förutsättningar som krävs för ett trevligt bostads­område med bra fördelning mellan bostäder, gröna gårdar och service.”

Markus Pfister, Fastighets­chef Skandia Fastigheter:
”Det känns tryggt att lämna över dessa byggrätter till en stabil bostads­utvecklare som vi känner väl, inte minst efter att ha utvecklat inom samma stadsutvecklings­projekt i Uppsalas Rosendal. Det borgar för att vår ambitiösa vision för Fabriksparken kommer att införlivas.”

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Bilder

  • ArosBostad_Fabriksparken_balkong.jpg