Logotype

Besqab AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 000 000

Regulatorisk information

Besqab AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 000 000 inom ett ramverk om SEK 800 000 000. Obligationslånet förfaller i maj 2024 och har en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 5,25 procent.
 

Emissionen möttes av stort intresse från nordiska investerare och var övertecknad. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms reglerade lista för hållbara obligationer.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer användas för att finansiera generella bolagsändamål, inklusive investeringar och förvärv, i enlighet med Bolagets ramverk för grön finansiering.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerade finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD Tel: 08-409 415 57, E-post: carola.laven@besqab.se
 

Magnus Ekström, CFO Tel: 08-409 415 52 E-post: magnus.ekstrom@besqab.se

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 6 maj 2021 klockan 16:00 (CEST).