Logotype

Besqab AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk information

Besqab AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har givit Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) i uppdrag att arrangera investerarmöten den 27 oktober, för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare obligationer om upp till 300 Mkr under Bolagets existerande 2021/2024 seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om 500 Mkr med en ram om 800 Mkr (ISIN: SE0015950233). En obligationsemission kan komma att genomföras beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar.

Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer användas för att finansiera generella bolagsändamål, inklusive investeringar och förvärv, i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Det gröna finansiella ramverket finns tillgängligt på följande länk: https://investors.besqab.se/sv/obligationer

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52