Logotype

Besqab får markanvisning för upp till 85 hyresrätter i Bromma

Besqab har av Stockholms stad fått en markanvisning för två markområden i Åkeshov i Bromma. På fastigheterna planeras utveckling av två bostads­hus med byggrätt för 55–85 hyresrättsbostäder.

-    Den här markanvisningen är extra rolig då det är Besqabs första markanvisning för hyresrätter från Stockholms stad, säger Andreas Wik, Chef Fastighets­utveckling och Fastigheter på Besqab. Projektet passar väl in i vårt nya affärsområde om att uppföra hyresrättsfastigheter i egen förvaltning. 

-    Här kan Besqab vara med och komplettera befintlig bebyggelse för att bidra till en blandad stad med olika boendeformer, säger Besqabs VD Carola Lavén. Det är ett omtyckt bostads­område med god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelstråk som minskar behovet av bil, vilket går i linje med vårt sätt att utveckla samhällen; på ett hållbart sätt som befrämjar hälsa och rörelse i vardagen. 

Markanvisningen är en direktanvisning och innefattar fastigheterna Åkeshov 1:1 invid Snörmakarvägen och Åkeshov 1:4 strax väster om korsningen Bårdgränd/Knypplerskevägen (se karta). Besqab planerar att uppföra hyresrättslägenheter med möjlighet till även ett LSS-boende. 

 

Fastigheterna ligger inom ett befintligt kraftledningsstråk som kommer att läggas ned under 2023 och det intilliggande reningsverket kommer att rivas. I närheten av de nya bostäderna finns gott om naturmark, promenadstråk, fotbollsplan, Äppelvikens ridskola samt Åkeshovs slottspark.
 

Detaljplanearbetet beräknas starta under 2022.
 

Kontaktpersoner:
Andreas Wik, Chef Fastighets­utveckling och Fastigheter, 08-409 415 58, andreas.wik@besqab.se
Carola Lavén, VD, 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se