Logotype

Besqab och Solna stad tar första spadtag för nya bostads­kvarter invid Solna Centrum

Som en del av Solna stads omvandling av Solnavägen och området kring Solna Centrum till levande stadsgata, uppför Besqab 356 nya bostads­rätts­lägenheter inklusive ett LSS-boende. Idag tog Besqab och Solna stad ett gemensamt första spadtag för kvarteret.

-    Vi är glada att vara med i utvecklingen av det här spännande läget i Solna som binder samman de nya stadskvarteren i Hagastaden med Gamla Råsunda. Solnavägen kommer att bli ett mer levande stråk och här växer nu moderna hållbara boendemiljöer upp i direkt anslutning till alla tänkbara kommunikationer och service, säger Carola Lavén, VD för Besqab.

-    Spadtaget för de nya kvarteren vid Solna centrum markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Solnavägen till en trygg och levande stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.  

Besqab kommer att uppföra de nya bostads­kvarteren ovanpå befintligt parkeringsdäck vid Solna Centrum, längs Solnavägen in mot Hagastaden. De nya bostads­kvarteren kommer att innehålla totalt 356 bostäder och utgör startskottet för Solnavägens omvandling till stadsgata. Bostads­kvarteren kommer även att innehålla ett LSS-boende samt butiker och närservice i bottenvåningarna. Hela projektet kommer att certifieras med miljömärkningen Svanen.

Läget för de nya bostäderna blir mycket centralt i Solna med all tänkbar service och med promenadavstånd till Hagastaden. De nya bostads­kvarteren kommer även att ligga i direkt anslutning till tunnelbana, pendeltåg, buss och tvärbana. 

Markarbetet pågår och inflyttningar beräknas börja i mitten av 2023. 

Kontaktpersoner:
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, 08-409 416 46, lotta.niland@besqab.se
Carola Lavén, VD, 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se