Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad bjuder in till kapitalmarknadsdag 16 maj 2022

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag den 16 maj 2022. Välkommen till Tändstickspalatset för presentation av Aros Bostads­ nya affärsplan och efterföljande lunch tillsammans med Aros Bostads­ ledning. Presentationerna kommer även att sändas digitalt.  

Vid årsbokslutet för verksamhetsåret 2021 konstaterades att produktionsmålen för Aros Bostads­ affärsplan uppnåtts två år tidigare än beräknat. Under våren har en ny affärsplan, med uppdaterade mål och prioriteringar för perioden fram till och med verksamhetsåret 2025, antagits av styrelsen. Den nya affärsplanen kommer att presenteras av VD Magnus Andersson, CFO och vice VD Ken Wendelin samt Försäljnings- och marknadschef Louise Saxholm.

Utförlig agenda samt länk till digital presentation kommer att publiceras i början av maj på www.arosbostad.se/investerare

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Datum: Måndag 16 maj 2022
Tid: Presentationer 9.30 – 11.30. Kaffe serveras från 9.00 och vi avslutar med enklare lunch 11.30.
OSA: Vänligen anmäl fysiskt deltagande genom mail till
info@arosbostad.se senast 9 maj 2022. Ange namn och företag samt om du önskar delta vid lunchen. Det går bra att ange eventuella allergier direkt vid anmälan.

Varmt välkomna!

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver per den 31 december 2021 drygt 30 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen maila info@arosbostad.se eller kontakta:
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97