Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad rekryterar Hanna Bodbacka som hållbarhets­chef

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har rekryterat Hanna Bodbacka som hållbarhets­chef. Hanna har gedigen erfarenhet från hållbarhets­arbete inom flera olika branscher, senast som konsult i eget bolag.

Hanna kommer närmast från en roll som rådgivare inom affärsutveckling och hållbarhet i eget bolag, där hon bland annat innehaft ett rådgivande uppdrag åt Aros Bostad. Innan dess var hon anställd på en hållbarhets­konsultbyrå i Stockholm, som konsult och utvecklings­ansvarig i ledningsgruppen. Hon tillträder rollen som hållbarhets­chef hos Aros Bostad under juni 2022.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

”Vi är mycket glada över att få hälsa Hanna välkommen till Aros Bostad, efter en extern rekryteringsprocess med många kvalificerade kandidater. Det är väldigt viktigt för oss som bolag att minska vår klimatpåverkan och att bidra positivt till samhället genom de bostads­projekt som vi utvecklar. Genom att knyta rollen som hållbarhets­chef till ledningsgruppen ser vi till att accelerera vårt arbete ytterligare.”

Hanna Bodbacka, Hållbarhets­chef Aros Bostad:

"Jag ser fram emot att i en tid där otroligt mycket händer på hållbarhets­området kliva in på Aros Bostad och fortsätta driva omställningsarbetet. Som bostads­utvecklare har Aros Bostad en stor påverkan och många utmaningar framöver, men därmed också stora möjligheter att verkligen göra skillnad."

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver, per den 31 mars 2022, 34 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00