Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad säljstartar bostads­projekt i Huddinge och Täby

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) startade under den gångna helgen försäljningen av nya bostäder i projekten Tallbacken Snättringe och Viggby Ängar. Tallbacken, som är Aros Bostads­ första projekt i Huddinge, kommer att omfatta totalt ca 40 radhus och 120 lägenheter. Den första säljetappen omfattar 15 radhus i bostads­rätts­form. Viggby Ängars andra etapp, vilken nu säljstartar, omfattar 46 lägenheter av projektets totalt 250 nya bostäder.

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:
Det känns jättebra att kunna notera högt intresse för både Tallbacken Snättringe och Viggby Ängar på försäljningens första dag. Även om projekten ligger i två helt olika kommuner så har de liknande kvaliteter med en mix av radhus och lägenheter i naturnära lägen.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver per den 31 december 2021 drygt 30 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00