Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad säljstartar nytt småhusprojekt i Upplands-Bro

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) startar försäljningen av nya radhus inom utvecklings­projektet Slottsparken, som är en del av den nya stadsdelen Bro-Mälarstad. Projektet, som är Aros Bostads­ första i Upplands-Bro kommun, kommer att omfatta 39 nya radhus i bostads­rätts­form. Bostäderna är vackert belägna alldeles intill Bro Hofs slotts golfbanor och med promenadavstånd till Mälaren.

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:
Vi ser ett fortsatt stort intresse för småhus i de flesta delar av Storstockholm och så även för Upplands-Bro. I Slottsparken har vi skapat radhus som tack vare en effektiv produktion och smart arkitektur ger väldigt fin boendekvalitet i förhållande till priset.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver per den 31 december 2021 drygt 30 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Bilder

  • Hustyp B framsida LOW.jpg