Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med Active Bygg för nya bostäder i Upplands-Bro

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal med Active Bygg AB (”Active Bygg”) avseende uppförande av 39 radhus inom Slottsparken Bro i Upplands-Bro. Radhusen, som är ritade av Waldemarson arkitekter, uppförs med stommar och fasader i trä.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

”Entreprenadavtalet avser uppförande av totalt 39 radhus av trä inom projektet Slottsparken Bro, vilket är vårt första projekt i Upplands-Bro. Det känns tryggt att anlita Active Bygg, som i likhet med Aros Bostad sätter klimat- och arbetsmiljöfrågor högt på agendan.”

Försäljning pågår och markarbeten har påbörjats med Skanska som entreprenör.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver, per den 31 mars 2022, 34 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00