Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med Bygg R1 för nästa etapp av Viggby Ängar i Täby

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal med Bygg R1 AB (”Bygg R1”) avseende produktion av 46 lägenheter och garage, motsvarande den andra etappen av bostads­projektet Viggby Ängar i Täby.

Bostads­området Viggby Ängar är ritat av Berglund Arkitekter och kommer att omfatta totalt 250 bostäder fördelat på radhus och lägenheter i både bostads­rätts- och hyresrättsform.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Tack vare försäljningen av Viggby Ängars första etapp som hyresrättslägenheter har vi nu kunnat tidigarelägga produktionsstarten av etapp 2. Detta innebär ett snabbare färdigställande av hela området, vilket är positivt både för de boende och för våra investerare.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver per den 31 december 2021 drygt 30 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00