Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

M2 Asset Management AB slutför tidigare kommunicerat förvärv av stamaktier i Aros Bostads­utveckling AB

Aros Bostads­utveckling AB ("Aros Bostad") har informerats om att M2 Asset Management ABs (ett bolag kontrollerat av Rutger Arnhult) ("M2") förvärv av stamaktier från Aros Bostads­ grundare har slutförts.

I samband med noteringen av Aros Bostads­ stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market ingick Sultanen Invest AB (Samir Taha), Vencom Residential AB (Johan A. Gustavsson) och PRP Management AB (Per Rutegård) (tillsammans "Grundarna") avtal om försäljning av stamaktier till M2. Villkoren som enligt avtalet gällde för genomförande av försäljningen till M2 har nu uppfyllts. Genom försäljningen säljer Grundarna 59 523 stamaktier vardera till M2 (totalt 178 569 stamaktier) till det pris som gällde vid noteringen av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, det vill säga 56 SEK per stamaktie.

Efter transaktionen äger M2 5 290 564 stamaktier och 1 634 923 preferensaktier motsvarande 14,2 procent av rösterna.

Johan A. Gustavsson, styrelseordförande i Aros Bostads­utveckling AB kommenterar:
"Nu när villkoren som gällde för försäljningen har uppfyllts har parterna kunnat slutföra den tidigare kommunicerade affären. Vi är glada över att ha M2 som en av bolagets större ägare.”

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver, per den 31 mars 2022, 34 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Johan A. Gustavsson, styrelseordförande i Aros Bostads­utveckling AB
Mail: johan.gustavsson@arosbostad.se
Telefon: 070-847 9399