Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Slutsålt i samtliga etapper av Aros Bostads­ projekt O2 Orminge i Nacka

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har sålt den sista av totalt 267 lägenheter inom nyproduktionsprojektet O2 Orminge i Nacka. Projektet, som består av nio flerbostads­hus i svenskt trä, startades under hösten 2018 och beräknas vara helt färdigställt i början av 2023.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”O2 Orminge har varit en viktig milstolpe för Aros Bostad på flera sätt. Det var ett av våra första projekt utanför Stockholms innerstad och det allra första som vi genomfört helt med moduler av svenskt trä. Projektet vann Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling och är dessutom det första där vi bygger både bostads­rätter och hyresrätter. Det känns därför väldigt roligt att det även har uppskattats av marknaden.”

O2 Orminge omfattar tre etapper, varav två har sålts som bostads­rätter och en har avyttrats som hyresrättsprojekt. Bostäderna är ritade av arkitektbyrån DinellJohansson och uppförda av Lindbäcks.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver per den 31 december 2021 drygt 30 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 900 bostäder. 

Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Bilder

  • 190315 Updaterad gårdsvy.jpg