Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad erhåller bygglov för 22 nya bostäder på Ekerö

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har erhållit bygglov för 22 nya bostäder i projektet Hofgården inom Ekerö kommun, vilket är del av den byggrättsportfölj som förvärvades av ALM Equity under 2022.

Bygglovet omfattar 22 bostäder i den tredje och sista etappen av småhus inom området Ekerövallen. Produktionsstart planeras till hösten 2023. För den andra etappen, Gällsta, pågår försäljning och byggnation med planerat färdigställande i slutet av tredje kvartalet 2023.  

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver, per den 30 september 2022, 34 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 5 000 bostäder. I Q3 2022 tecknades bindande avtal rörande förvärv av ytterligare 34 projekt, motsvarande 1 505 bostäder. 23 av dessa projekt tillträddes under oktober 2022. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00