Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad har produktionsstartat 170 bostäder i slutsålt projekt i Danderyd

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat markentreprenadavtal med NCC Sverige AB (”NCC”) och startat produktionen av Invernesshöjdens tredje etapp, motsvarande 170 lägenheter. Den tredje etappen av Invernesshöjden är såld som ett hyresrättsprojekt och samtliga bostäder i projektet rapporteras därmed som sålda.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Det känns extra roligt att kunna fortsätta starta bostads­projekt enligt affärsplanen i en marknad där byggstarterna generellt har minskat kraftigt. Vi har haft ett gott samarbete med NCC för Invernesshöjdens två första etapper och är därför glada över att nu ha tecknat markentreprenadavtal även för den tredje etappen.”

Fredrik Färsjö, produktionschef NCC säger:
Vi har ett mycket bra samarbete med Aros Bostad och har i tidigare etapper tillsammans utvecklat bostads­området Invernesshöjden i Danderyd. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta ihop med Aros Bostad i samma goda anda när vi nu ska göra grundläggningen till de nya bostads­husen.”

Invernesshöjdens tredje etapp kommer att certifieras enligt Svanen. Överlämning av hyresrättsprojektet sker i samband med färdigställande, vilket är beräknat till 2026. Sedan tidigare är den första etappen med 86 bostads­rätter färdigställd och den andra etappen om 153 hyresrätter under produktion.  

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 mars 2023 driver bolaget 63 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 500 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Bilder

  • Invernesshöjden etapp 1 och 2.jpg