Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC för uppförande av 170 hyresrättslägenheter i Danderyd

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sweden (”NCC”) för uppförande av ett flerbostads­hus med 170 lägenheter i Invernesshöjden. Samtliga lägenheter är sålda till en investerare som hyresrätter.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Vi fortsätter det goda samarbetet med NCC i Invernesshöjden, där vi nu bygger 170 hyreslägenheter för Svanencertifiering. Att minska klimatavtrycket genom materialval, energilösningar och återbruk är ett prioriterat arbete i vår ambition om att sänka vårt klimatavtryck med 25 procent till 2025.

Henrik Landelius, affärsområdeschef Building Sweden säger:
”Genom erfarenheter från tidigare etapper och ett nära samarbete med Aros Bostad, arkitekt och konstruktör har vi lyckats förfina både stomsystemet och utformningen till den här etappen. Nu ser vi fram emot att utveckla Invernesshöjden ytterligare med vår samlade kunskap.”

Den tredje etappen är produktionsstartad sedan tidigare och överlämning sker i samband med färdigställande, vilket är beräknat till 2026. Den första etappen med 86 bostads­rätter är färdigställd och den andra etappen om 153 hyresrätter är under produktion.  

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 mars 2023 driver bolaget 63 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 500 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Bilder

  • Invernesshöjden etapp 1 och 2.jpg