Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad startar produktionen av tre nya bostads­projekt i Stockholm och Uppsala

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) startar produktionen av tre nya bostads­projekt om totalt 67 radhus i Bromma, Uppsala och på Ekerö. Utvecklings­projekten är en del av Aros Bostads­ strategi att satsa på ett småhussegment som komplement till utvecklingen av flerbostads­hus i hyres- och bostads­rätts­form. Samtliga bostäder i de tre projekten byggs med trästommar och projekteras för att Svanencertifieras.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger: 
”Det är ett stort underskott av nya bostäder i Storstockholm och Uppsala och det faktum att många utvecklings­projekt stoppas till följd av det rådande marknadsläget medför att bostads­bristen ökar ytterligare. Vi startar dessa projekt nu för att vara redo med nya funktionella och hållbara bostäder till försäljning när marknaden återhämtar sig.”  

Vid Tyska Bottens väg i Bromma, i närheten av Aros Bostads­ genomförda projekt Nockebyn, startas 20 radhus. Totalentreprenör är C4 Hus AB med Derome som leverantör.

Projektet Hildurs Trädgårdar i Luthagen, Uppsala består av 25 radhus. Totalentreprenör är Svensk Husproduktion AB. Projektet är ett joint venture med Stams Fastigheter plus ytterligare en part, där Aros Bostads­ andel är drygt 50 procent.

På centrala Ekerö startas produktionen av 22 nya radhus, motsvarande den tredje etappen av projektet Ekerövallen. Totalentreprenör är Svensk Husproduktion AB.

Samtliga projekt kommer att miljöcertifieras enligt Svanen och beräknas vara färdigställda under 2025.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 juni 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00