Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tecknar bankfinansiering för hyresrättsportfölj

Aros Bostads­utveckling AB (publ) (”Aros Bostad”) har, genom ett banksyndikat bestående av Nordea och Swedbank, tecknat finansiering för tre bostads­utvecklings­projekt i den hyresrättsportfölj som såldes till Patrizia i juni 2022. Därmed är finansiering av samtliga projekt som ingår i hyresrättsportföljen säkerställd.

I juni 2022 avyttrade Aros Bostad en större portfölj med hyresrättsprojekt till den globala kapitalförvaltaren Patrizia. Enligt avtalet uppför Aros Bostad samtliga bostäder och köparen tillträder respektive bostads­projekt vid färdigställande. Det första projektet är sedan tidigare finansierat av en svensk storbank. Nu tecknas finansiering för uppförande av de övriga tre projekten, genom ett banksyndikat mellan Nordea och Swedbank. Samtliga projekt är under produktion. 

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger: 
I och med tecknandet av låneavtalet med Nordea och Swedbank har vi nu uppfyllt ytterligare en milstolpe för att möjliggöra leveransen av bostäderna i hyresrättsportföljen. Bygglov och entreprenadavtal är på plats och samtliga projekt är produktionsstartade för att byggas med miljöcertifiering.” 

Daniel Bergström, Finans- och transaktionschef Aros Bostad säger: 
Det känns väldigt bra att vi nu har landat finansieringen för hela portföljen. Från Aros Bostads­ sida vill vi tacka alla inblandade discipliner inom Nordea och Swedbank för gott samarbete.” 

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ). Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad  
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 september 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta: 
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43 
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97 
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@carnegie.se, telefon: +46 73 856 42 65