Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tecknar entreprenadavtal för Viggby Ängars tredje etapp och startar produktionen av 111 hyreslägenheter i Täby

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal för uppförande av tredje etappen av Viggby Ängar i Täby, vilket motsvarar ett flerbostads­hus med totalt 111 hyreslägenheter. Samtliga lägenheter är sålda som del av en större hyresrättsportfölj.

Entreprenadavtal har tecknats med Bygg R1 för uppförande av 111 hyreslägenheter, vilket motsvarar projektet Viggby Ängars tredje etapp. Samtliga bostäder inom denna etapp såldes till Patrizia som del av en större hyresrättsportfölj 2022. Tillträde sker vid färdigställande, vilket beräknas till 2025. Samtliga bostäder byggs för att certifieras enligt Svanen.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
Viggby Ängar kommer att bli ett riktigt fint bostads­område där bostads­rätter, hyresrätter och småhus bildar ett trivsamt kvarter med utsikt över ängarna ner mot vattnet. Det är extra glädjande att kunna starta projekt i en marknad där antalet byggstarter i Stockholmsområdet faller kraftigt. Vårt strategiska beslut att avyttra en stor del av byggrättsportföljen med flerfamiljshus som hyresrätter har medfört att Aros Bostad kan upprätthålla produktionsvolymerna.”

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 juni 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00