Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med TL Bygg för 156 hyreslägenheter i Huddinge

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal med TL Bygg för uppförande av fyra flerbostads­hus med totalt 156 hyreslägenheter i Huddinge. Samtliga lägenheter är sålda som del av en större hyresrättsportfölj.

Projekten Tallbacken Snättringe utgörs av totalt cirka 190 bostäder, fördelade på hyreslägenheter och småhus i bostads­rättsform. Entreprenadavtalet med TL Bygg avser produktion av fyra flerbostads­hus med totalt 156 lägenheter, vilka beräknas vara färdigställda under 2025. Projektet produktionsstartades i slutet av 2022 i samband med påbörjandet av markarbeten, parallellt pågår uppförande av 15 radhus i områdets södra del. Samtliga bostäder byggs för att Svanencertifieras.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Det är mycket glädjande att vi nu tecknat entreprenadavtal med TL Bygg och därmed startar uppförandet av ytterligare 156 nya bostäder i ett fantastiskt fint läge i Huddinge. Samtliga lägenheter är sålda som hyresrätter. Utöver dessa pågår produktion av 15 småhus i bostads­rättsform, för vilka säljstart är planerad till efter sommaren.”  

Johan Edlund, VD TL Bygg säger:
”Vi är glada över förtroendet att få uppföra flerbostads­husen i Tallbacken. Samarbetet med Aros Bostad har börjat mycket bra, med en gemensam målbild om att utveckla bostäder av hög kvalitet som ska leva under många år framåt.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 mars 2023 driver bolaget 63 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 500 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00
 

Bilder

  • Exterior1.jpg