Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab förvärvar byggrätter för 60 nya bostäder på Värmdö

Besqab AB (publ) (“Besqab”) har förvärvat fastigheten Mörtnäs 1:587 i Värmdö kommun genom bolagsförvärv. Förvärvet omfattar byggrätter för nyproduktion av cirka 60 bostäder, fördelat på flerbostads­hus och radhus. Detaljplan för fastigheten beräknas vinna laga kraft i början av 2025 och genomförandetiden inleds fem år därefter.

Magnus Andersson, VD Besqab säger:

“I och med förvärvet adderar vi ett fint bostads­projekt i Värmdö kommun till Besqabs byggrättsportfölj. Projektet kommer att omfatta flerbostads­hus och radhus med direkt närhet till hav och badplats i Grisslinge.”

 

Certified Adviser för Besqab AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ).
 

 

 

 

Om Besqab
Besqab AB (publ) utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i eftertraktade lägen i Storstockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar även utveckling av samhällsservice för andras ägande eller egen förvaltning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.besqab.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e: magnus.andersson@besqab.se, t: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Chef IR och kommunikation, e:
anna.akerlund@besqab.se, t: +46 70 778 28 97
Certified adviser, e: certifiedadviser@carnegie.se, t: +46 73 856 42 65