Logotype

Besqab säljer samhällsfastigheter för 770 Mkr

Regulatorisk information
Besqab har tecknat avtal med Nrep om försäljning av tre samhällsfastigheter. De aktuella fastigheterna avser två vårdboenden under förvaltning i Uppsala och Stockholm samt ett vårdboende inklusive förskola och bostäder under uppförande i Uppsala. Tillträde sker vid två tillfällen under första och tredje kvartalet 2024.

Fastigheterna det gäller är två samhällsfastigheter i egen förvaltning; Ultuna 13:1 i Uppsala och Mandelblomman 11 i Stockholm samt Kvarngärdet 60:5 i Uppsala som är under uppförande. Kvarngärdet 60:5 innehåller ett vårdboende, förskola och hyreslägenheter. Tillträde av de två förvaltningsfastigheterna sker under förstakvartalet 2024 och tillträde av Kvarngärdet 60:5 sker under tredje kvartalet 2024 då den bedöms vara färdigställd.

- Försäljningen är ett bra kvitto på att Besqab utvecklar attraktiva samhällsfastigheter i bra lägen. Genom affären stärker vi vår handlingsberedskap att göra fler affärer inom vår kärnverksamhet bostads­utveckling, säger Besqabs VD Carola Lavén.

Köpare är Nrep, genom Nrep Income+. Transaktionen sker genom bolagsförsäljningar av de tre fastighetsägande bolagen med ett underliggande fastighets­värde om totalt 770 Mkr.

Försäljningen innebär en negativ resultatpåverkan om netto cirka 52 Mkr, vilket redovisas i fjärde kvartalet 2023 genom en omvärdering av fastigheternas värde per den 31 december 2023. Försäljningen innebär vidare ett positivt nettokassaflöde om cirka 122 Mkr i första kvartalet 2024 respektive 120 Mkr i tredje kvartalet 2024, totalt cirka 242 Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Carola Lavén, VD, carola.laven@besqab.se, 08-409 415 57
Christina Durling, Kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 30 januari 2024 klockan 17:45 (CEST).