Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab utvecklar fler bostäder på Invernesshöjden i Danderyd

Besqab AB:s (publ) (“Besqab”) VD Magnus Andersson invigde ytterligare en etapp nya bostäder i nyproduktionsprojektet Invernesshöjden i Danderyd. Tillsammans med Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd och NCC:s produktionschef Sara Albrecht lades det sista plattbärlaget för källarvåningen på plats. 

Projektet Invernesshöjden påbörjades 2018 och nu har den tredje etappen påbörjats. Tidigare etapper omfattar både bostads­rätter och hyresrätter och när hela området står klart kommer Danderyd att ha tillförts cirka 480 nya bostäder, fördelat på fyra etapper, i området Inverness.  

 

Magnus Andersson, VD Besqab säger: 
“Det känns väldigt bra att vi idag kan markera starten av ytterligare en etapp av bostäder här i projektet Invernesshöjden. Bostäderna går i linje med Besqabs hållbarhetsmål med bland annat noggrann sortering av byggavfall, användandet av grön betong och Svanencertifiering som ett kvitto på att vi levererar sunda bostäder.” 

 

Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd säger: 
“Detta är verkligen ett drömprojekt; nya hållbara bostäder på en fantastisk plats med närhet till både bussar, tunnelbana och vatten. Danderyd behöver fler bostäder och de här bostäderna på Invernesshöjden är verkligen välkommet.”  

 

Sara Albrecht, avdelningschef NCC Bostad Stockholm säger:
“Jag vill tacka Besqab för förtroendet att ge NCC ansvaret för entreprenaden avseende detta fina projekt som när det står klart 2026, innebär att vi samarbetat här i nära 10 år. Det är roligt att ha en beställare med höga ambitioner, vilket inneburit att vi tillsammans har tagit stora steg i att utveckla båda våra bolags hållbarhetsarbete.” 
 

 

  

Om Besqab 
Besqab AB (publ) utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i eftertraktade lägen i Storstockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar även utveckling av samhällsservice för andras ägande eller egen förvaltning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på
www.besqab.se 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Magnus Andersson, VD, e:
magnus.andersson@besqab.se, t: +46 73 410 12 43 
Anna Åkerlund, Chef IR och kommunikation, e:
anna.akerlund@besqab.se, t: +46 70 778 28 97 
Certified adviser, e: certifiedadviser@carnegie.se, t: +46 73 856 42 65