Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqabs bostads­projekt Årsta Ljuva färdigställt och slutsålt

I maj 2022 tog Besqab AB (publ) (“Besqab”) det första spadtaget för bostads­projektet Årsta Ljuva på Tavelsjövägen i Årsta. Fyra flerfamiljshus med totalt 70 lägenheter smälter väl in bland bostäderna i den befintliga miljön. Husen är certifierade i enlighet med Svanen och samtliga bostäder i projektet är sålda.

Bostäderna fördelas på fyra flerfamiljshus med höga arkitektoniska kvaliteter som är väl anpassade till den omkringliggande äldre bebyggelsen. Mellan husen finns en gemensam grön innergård med inspiration från skogsbackens växtlighet. Nu har sista handen lagts på innergården samt trottoaren och därmed är projektet färdigställt. Husen är certifierade med miljömärkning Svanen, med bland annat sunda materialval och solceller på taken.

 

Magnus Andersson, VD, Besqab:

”Besqab utvecklar hållbara bostäder med höga boendekvaliteter. Årsta Ljuva är ett bra exempel på hur vi anpassar projektet till platsen och erbjuder de som flyttar in extra värden som möjligheter till co-working, gym och cykelverkstad. Här har vi också satsat på större lägenheter, vilket det fanns en stor efterfrågan på i området. Projektet är nu färdigställt och samtliga bostäder är sålda.” 

 

Certified Adviser för Besqab AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ).

 

 

Om Besqab
Besqab AB (publ) utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i eftertraktade lägen i Storstockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar även utveckling av samhällsservice för andras ägande eller egen förvaltning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.besqab.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD,
magnus.andersson@besqab.se, +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, IR och kommunikation,
anna.akerlund@besqab.se, +46 70 778 28 97
Certified adviser, certifiedadviser@carnegie.se, +46 73 856 42 65

 

 

Bilder

  • Arsta Ljuva_flygfoto.jpg