Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab publicerar årsredovisning för 2021

Regulatorisk information
Besqabs årsredovisning för 2021 har idag publicerats och finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format på Besqabs hemsida investors.besqab.se. 

2021 var ett intensivt år med framgångsrik tillväxt för Besqab där bolaget lyckades tillvarata en stark bostads­marknad och en hög efterfrågan på Besqabs bostäder. 

”Tack vare alla fantastiska medarbetares målmedvetna arbete och personliga engagemang har vi tagit ett viktigt steg mot våra mål och produktionsstartat rekordmånga nya bostäder samtidigt som vi stärkt lönsamheten. Vi fortsätter att leverera drömhem till våra kunder tillsammans med ett personligt kundbemötande som belönade oss med branschens nöjdaste kunder 2021.”, kommenterar Carola Lavén, VD.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52


Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 25 mars 2022 klockan 11:00 (CEST).
 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.