Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqabs årsredovisning 2014 publicerad på besqab.se

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2015-04-09 kl 07.30

Besqabs årsredovisning för 2014 är nu tillgänglig på Besqabs webbplats investors.besqab.se. En utskrift finns även tillgänglig på Besqabs huvudkontor på Kemistvägen 17 i Täby.

Årsredovisningen i tryckt format kommer att finnas på Besqabs huvudkontor från den 22 april och distribution av den tryckta årsredovisningen till de aktieägare och intressenter som meddelat att de önskar få den hemskickad, påbörjas samma dag.

En tryckt årsredovisning kan, förutom på Besqabs webbplats, beställas genom att skicka e-post till ir@besqab.se, skriva till Besqab AB, Box 1328, 183 13 Täby eller ringa till Besqab på telefon 08-630 16 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se
Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se
Tel: 08-630 16 17

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015 kl. 07.30.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.