Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutsinformation för Besqabkoncernen 2009

Styrelsen och VD har vid sammanträde dden 25 mars avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2009.