Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutskommuniké 201

Styrelsen och verkställande direktören för Besqab AB (publ) har vid sammanträde den 20 mars 2013 avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2012.

 Ökad omsättning med stabil avkastning

  • Nettoomsättningen uppgick till 694,9 mkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 57,5 mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 53,4 mkr, motsvarande 48,75 kr per aktie
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 22,1 %
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 256,7 mkr, motsvarande 234,49 kr per aktie
  • Likvida medel uppgick den 31 december till 70,1 mkr
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 18 kr per aktie

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Ladda ner