Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutskommuniké 2013 för Besqabkoncernen

Stabil lönsamhet för helåret

 JANUARI-DECEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 698,3 mkr (694,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till 76,7 mkr (69,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till 66,4 mkr (57,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 63,9 mkr (53,4), motsvarande 58 kr per aktie
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 301,4 mkr (256,7), motsvarande 275 kr per aktie
  • Likvida medel uppgick den 31 december till 75,2 mkr (70,1)

OKTOBER-DECEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 188,0 mkr (179,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 mkr (35,9)
  • Resultatet före skatt uppgick till 17,7 mkr (33,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 18,0 mkr (34,2), motsvarande 16 kr per aktie

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Ladda ner