Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Erbjudande av stamaktier

Aros Bostad är en bostads­utvecklare inom Stockholmsområdet vars affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen.

Bolagets primära geografiska marknaden är Storstockholm. Bolagets projekt­portfölj har byggts upp i fondstrukturer tillsammans med insti­tutionella investerare, samt genom egna förvärv.

Bolagets styrelse och säljande aktieägare anser att det är en lämplig tidpunkt att bredda bolagets ägarbas och möjliggöra för likviditet i stamaktien genom erbjudandet av stamaktier och ansökan om notering av stamaktien på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandet och noteringen förväntas att främja Aros Bostads­ fortsatta tillväxt samt ge bolaget tillgång till kapitalmarknaderna och en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare. Bolaget förväntar också att noteringen på Nasdaq First North Growth Market kommer att öka kännedomen om bolaget hos kommuner, motparter, allmänheten och potentiella medarbetare.

Nettolikviden från Erbjudandet avses i huvudsak användas i för förvärv av mark och bostads­utvecklings­projekt. För mer information om erbjudandet och om Aros Bostad, se prospektet som har upprättas med anledning av erbjudandet.

Dokument

Prospekt