Logotype

Bokslutskommuniké 2013

Stabil lönsamhet för helåret

 JANUARI-DECEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 698,3 mkr (694,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till 76,7 mkr (69,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till 66,4 mkr (57,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 63,9 mkr (53,4), motsvarande 58 kr per aktie
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 301,4 mkr (256,7), motsvarande 275 kr per aktie
  • Likvida medel uppgick den 31 december till 75,2 mkr (70,1)

OKTOBER-DECEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 188,0 mkr (179,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 mkr (35,9)
  • Resultatet före skatt uppgick till 17,7 mkr (33,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 18,0 mkr (34,2), motsvarande 16 kr per aktie

Ladda ner