Logotype

Delägande

Besqab är delägare i RAW Property AB och i bostads­utvecklaren Byggnadsfirman Erik Wallin Invest AB. Båda kompletterar och utökar Besqabs produktportfölj samtidigt som det är ett bra tillskott i arbetet med att växa Besqabs verksamhet mot uppsatta mål.

RAW Property AB

I april 2020 så blev Besqab majoritetsägare i RAW Property AB (RAW), och äger för närvarande cirka 63 procent av aktierna i bolaget. 

RAW är ett relativt nybildat bolag som fokuserar på att bygga oinredda lägenheter. Konceptet har tagits fram av arkitekterna Oliver Thornton och Johan Berg tillsammans med JEFF Fastigheter. Under 2021 färdigställdes bolagets första projekt­ RAW Rosendal i Uppsala.

Läs mer om RAW på deras hemsida.

Byggnadsfirman Erik Wallin AB 

I mars 2021 förvärvade Besqab 50 procent av aktierna i bostads­utvecklaren Byggnadsfirman Erik Wallin AB (Wallin). Investeringen uppgick till cirka 110 Mkr. Verksamheten i Wallin bedrivs som joint venture tillsammans med Byggnadsfirman Erik Wallin Invest AB som äger resterande 50 procent av aktierna.

Wallin är en etablerad aktör på Stockholmsmarknaden och har liksom Besqab en lång historik av bostads­utveckling. Delägarskapet i Wallin skapar förutsättningar att växa och realisera Wallins projekt­portfölj med syftet att öka bolagets utvecklingstakt och lönsamhet och ger samtidigt ett bra tillskott i arbetet med att växa Besqabs verksamhet mot uppsatta mål.

Läs mer om Wallin på deras hemsida.