Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab produktionsstartar nytt bostads­kvarter för eget ägande

Besqab har beslutat att starta produktionen av ett nytt bostads­kvarter i Uppsala för eget ägande. I och med produktions­starten växer Besqabs befintliga fastighets­portfölj med 146 hyresrätter, 80 vårdbostäder och en förskola. Det är ett viktigt steg mot det operativa målet att uppnå ett underliggande driftnetto om 100 Mkr senast år 2023.

I början av november offentliggjorde Besqab att verksamheten breddas till att också innefatta ägande och förvaltning av egenutvecklade hyresrätter, vårdboenden och annan samhällsservice. Målsättningen är att inom dessa segment successivt bygga upp en fastighets­portfölj som senast år 2023 ger ett årligt underliggande driftnetto om 100 Mkr. Med säkerställd finansiering och samtliga myndighetsbeslut på plats har Besqab beslutat att produktionsstarta projektet Kapellgärdet under december. Projektet adderar därmed till den befintliga fastighets­portföljen om tre vårdboenden i Nacka, Stockholm och Uppsala.

- Besqab har under många år utvecklat och uppfört hyresrätter åt externa beställare och med vår breddade affär kommer vi nu göra det för eget ägande. Det är därför extra roligt att vi kan starta produktionen av dessa välplanerade och hållbara hyresrätter i Kapellgärdet som dessutom kommer att bidra med bra kassaflöden till verksamheten, säger Jens Rooth, Chef Hyresfastigheter.

Projektet i Kapellgärdet omfattar hyresrätter, vårdbostäder och en förskola med en total uthyrbar yta om 12 590 kvm. Vårdbostäderna och förskolan är uthyrda på 15-åriga hyres­avtal till privata operatörer. Uthyrningen av hyresrätterna kommer påbörjas senare.

- Vi är glada att kunna utöka vår attraktiva förvaltnings­portfölj med ännu ett vårdboende där vi, liksom för förskolan, tecknat långsiktiga hyresavtal. Verksamheterna som de privata operatörerna bedriver blir ett bra tillskott i området och för Uppsalaborna, säger Bo Björfors, Chef Fastighets­utveckling.

Projektet beräknas färdigställas i etapper med en successiv inflyttning från första kvartalet 2023 till och med första kvartalet 2024. I planen för kvarteret ingår även cirka 15 radhus vilka planeras uppföras som bostads­rätter i ett senare skede.

- Kapellgärdet är ytterligare ett bra exempel på hur vi utvecklar attraktiva boendemiljöer med blandat innehåll som tillför värden för boenden, hyresgäster, grannar och kommunen, säger Besqabs VD Carola Lavén.

För mer information:
Carola Lavén, VD,
carola.laven@besqab.se, telefon 08-409 415 57
Jens Rooth, Chef Hyresfastigheter,
jens.rooth@besqab.se, 08-409 416 64
Bo Björfors, Chef Fastighets­utveckling, bo.bjorfors@besqab.se, 08-409 416 56


Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Kapellgärdet.jpg