Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Klart för Besqab att utveckla 450 nya bostäder centralt i Uppsala

Detaljplanen för det nya området Skeppskajen i centrala Uppsala har nu vunnit laga kraft. Planen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2021 och har därefter överklagats. Detta innebär att Besqab därmed kan ta nästa steg i utvecklingen av cirka 450 nya bostäder i ett attraktivt läge längs Fyrisån. 

- Skeppskajen är en historisk plats i Uppsala. Här finns en unik möjlighet att skapa nya variationsrika kvarter med de kulturhistoriska byggnaderna ihop med modern arkitektur och öppna stråk ner mot Fyrisån. Här kommer det finnas bostäder, restauranger, kontor och kulturverksamhet vilket bidrar till en levande stadsmiljö, säger Lotta Niland, Chef för Projektutveckling Bostad på Besqab. 

Utvecklingen av platsen, där det under 150 år lagrats spannmål och producerats kvarnprodukter, har fram till planens antagande bedrivits i ett joint venture tillsammans med Ikano Bostad. Området i sin helhet består av cirka 900 bostäder och i samband med att detaljplanen nu vinner laga kraft fördelas kvarteren mellan parterna varav Besqab nu fortsätter utvecklingen för cirka 450 bostads­byggrätter i egen regi. 

­ - Att utveckla och förädla nya attraktiva bostads­kvarter av det gamla industriområdet är ett bra exempel på där Besqab i samarbete med andra bidrar till att utveckla nya hållbara och hälsosamma boendemiljöer. Skeppskajen med sin historia, centrala läge och närheten till Fyrisån kommer att bli en unik plats i Uppsala med nya levande stadskvarter, säger Carola Lavén, VD på Besqab. 

Nästa steg i utvecklingen av Skeppskajen är att påbörja rivningsarbetet för att göra plats för de nya bostads­kvarteren. Säljstart av bostäderna beräknas ske under 2023 med produktionsstart 2024 och en preliminär första inflyttning till 2026. 

Kontaktpersoner: 
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, 08-409 416 46, lotta.niland@besqab.se

Carola Lavén, VD, 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • bild kulturstråket.jpg