Logotype

Bokslutsinformation för Besqabkoncernen 2009

Styrelsen och VD har vid sammanträde dden 25 mars avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2009.