Logotype

Besqab bygger nya bostads­kvarter centralt i Täby

Detaljplanen för fastigheterna Strömmingen 1-7 m.fl. har nu vunnit laga kraft efter ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen. Besqab kan därmed gå vidare med uppförandet av cirka 110 nya bostäder i en ny stadsdel längs Stockholmsvägen mellan Täby Centrum och Tibble station.

Besqab förvärvade år 2016 fastigheterna Strömmingen 1–3 med avsikt att utveckla en ny attraktiv stadsdel mellan villabebyggelsen i Ella Park och stadsbebyggelsen i Täby Centrum. I planen ingår även att Stockholmsvägen ombildas till en ny stadsgata med ett inledande öppet torg. Bostäderna gestaltas med omsorg för att anpassas till den befintliga bebyggelsen med både villakvarter och urbana stadskvarter. I nya Ella Allé skapas en varierad bebyggelse med såväl moderna stadsradhus som välplanerade bostads­-rättslägenheter samt en förskola.

- Vi är stolta över att tillsammans med Täby Kommun ha drivit detaljplanearbetet för att utveckla den här platsen och angränsande kvarter. Det har varit en stimulerande process och vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Lotta Niland, regionchef på Besqab.

- Det är glädjande att detaljplanen vunnit laga kraft och att vi nu kan starta det här fina stadsutvecklingsprojekt­et. Med den fina gestaltningen i kombination med närheten till servicen i Täby Centrum och Roslagsbanan kan vi erbjuda attraktiva boendekvaliteter anpassade till platsen, säger Besqabs VD Carola Lavén.

Fakta om projekt­et:

LÄGE: Stockholmsvägen vid Tibble station
ANTAL BOSTÄDER: ca 110 (totalt ca 3-400 med blandad upplåtelseform för hela stadsdelen)
BOENDEFORM: Bostads­rätts­lägenheter i flerbostads­hus och stadsradhus
BOSTADS­STORLEKAR: 1 - 5 rum och kök
ARKITEKTER: Bergkrantz Arkitekter
SÄLJSTART: Planeras till årsskiftet 2020/2021


För mer information:
Lotta Niland, regionchef, tel 08-409 416 46, lotta.niland@besqab.se

Carola Lavén, VD, tel 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se