Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqabs delårsrapport januari­ – mars 2014

Informationen lämnades för offentliggörande kl 17:00 den 7 maj 2014.

Ett starkt första kvartal med god lönsamhet

Januari–mars 2014

· Intäkterna ökade till 213,4 Mkr (158,0)
· Rörelseresultatet ökade till 26,5 Mkr (14,9)
· Resultatet före skatt ökade till 24,8 Mkr (12,0)
· Resultatet efter skatt ökade till 21,0 Mkr (10,3), motsvarande 19,15 kr per aktie (9,40)
· Eget kapital uppgick vid periodens slut till 321,1 Mkr (270,7), motsvarande 293,27 kr per aktie (247,24)
· Likvida medel uppgick den 31 mars till 83,1 Mkr (56,4)
Koncernen i siffrorjan–mars 2014jan–mars 2013jan–dec 2013
Intäkter, Mkr213,4158,0658,8
Rörelseresultat,   Mkr26,514,970,6
Resultat   före skatt, Mkr24,812,060,0
Rörelsemarginal,   %12,49,410,7
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, %10,78,711,0
Räntabilitet   på eget kapital, %27,015,521,0
Soliditet,   %41,230,437,1
Kassaflöde   från den löpande verksamheten, Mkr36,416,210,8
Resultat   efter skatt per aktie, kr19,159,4053,87
Eget kapital per aktie, kr293,27247,24274,12
Antal   anställda i medeltal, st646565

För mer information kontakta:

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-630 16 17

Besök även besqab.se för mer information

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-630 16 17