Logotype

Delårsrapport januari–juni 2013

Januari - juni 2013

Nettoomsättningen uppgick till 381,4 mkr

Resultatet före skatt uppgick till 35,5 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 30,2 mkr, motsvarande 27,58 per aktie

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 267,2 mkr, motsvrande 244,06 per aktie

Likvida medel uppgick den 30 juni till 74,8 mkr

April - juni 2013

Nettoomsättningen uppgick till 238,6 mkr

Resultatet efter skatt uppgick till 23,7 mkr, motsvarande 21,61 kr per aktie

Ladda ner