Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport jan-jun 2013

Januari - juni 2013

Nettoomsättningen uppgick till 381,4 mkr

Resultatet före skatt uppgick till 35,5 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 30,2 mkr, motsvarande 27,58 per aktie

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 267,2 mkr, motsvrande 244,06 per aktie

Likvida medel uppgick den 30 juni till 74,8 mkr

April - juni 2013

Nettoomsättningen uppgick till 238,6 mkr

Resultatet efter skatt uppgick till 23,7 mkr, motsvarande 21,61 kr per aktie

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Ladda ner