Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Årsstämma 2021

Besqabs årsstämma 2021 ägde rum tisdagen den 27 april 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebar att stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast skedde genom poströstning.

Protokoll från årsstämman samt kallelse och övriga stämmohandlingar hittar du till höger.