Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab varslar om uppsägningar

Regulatorisk information
Besqab anpassar organisationen för lägre produktionsvolymer till följd av det försämrade marknadsläget och har idag lagt ett varsel om cirka 40 medarbetare.

Marknaden för nyproduktion ser ut att bli fortsatt utmanande 2023 och 2024. Försäljningen av bostäder taktar på men till avsevärt lägre volymer och det tar längre tid för bostads­köparna att fatta köpbeslut. Osäkerhet om framtiden, det höga kostnadsläget, ränteutvecklingen och minskad köpkraft ökar utmaningarna i att starta nya projekt.

Besqab vidtar därför åtgärder för att anpassa verksamheten och dimensionera kostnader och personalstyrka för lägre produktionsvolymer. För att möta de nya förutsättningarna har bolaget idag lagt ett varsel om cirka 40 medarbetare. Förhandlingar med fackliga parter kommer att inledas snarast.

- Vi befinner oss i en situation där vi behöver vidta åtgärder för att anpassa våra kostnader och vår organisation till en lägre produktionsvolym och rusta oss för några tuffa år framåt. Det är självklart väldigt tungt att behöva fatta ett sådant beslut och att våra medarbetare drabbas, säger Carola Lavén, VD.

- Besqab har varit verksam som bostads­utvecklare i drygt 30 år och har varit med om konjunktursvängar tidigare. Det finns ett stort behov av bostäder på våra marknader och vi samlar nu vår långa erfarenhet som bostads­utvecklare och fokuserar på att skapa förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt bolag där vår kärnverksamhet är projektutveckling och genomförande av attraktiva och hållbara boendemiljöer, fortsätter Carola Lavén.


För mer information
Carola Lavén, VD, carola.laven@besqab.se , 08-409 415 57

 

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson, för offentliggörande den 19 juni 2023 klockan 14:00 (CEST).

Besqab utvecklar hållbara boendemiljöer i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.