Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Nya markanvisningar och bygguppdrag till Besqab

Vid en inventering av områdena söder om Stockholm fann Besqab en obebyggd fastighet med en färdig detaljplan vid Valutavägen i Hägerstensåsen. Efter en markanvisningsansökan till Stockholms Stad har ett positivt besked erhållits om att få bygga 38 lägenheter i detta populära bostads­område. Här projekteras för två lamellhus i fyra våningar med en försäljningsstart efter sommaren och en planerad byggstart i slutet på året. Ibland går det snabbt att få fram nya bostäder även i Stockholm. Den andra markanvisningen var Fålhagsparken i Uppsala där bolaget får möjlighet att bygga 60-65 lägenheter centralt i Uppsala. Här planeras för såväl lamellhus som punkthus i 4-5 våningar.

Mycket glädjande är att Familjebostäder enligt gällande ramavtal valt att fortsätta samarbetet med Besqab genom att beställa ytterligare 165 lägenheter i fyra hyreshus enligt gemensamt utvecklat bostads­koncept. Det nyligen färdigställda Hässelbyprojektet omfattar både hyresrätter åt Familjebostäder och bostads­rätter - ett mycket omtyckt bostads­område med prisvärda och yteffektiva lägenheter gjorda i prefabkonstruktion. Ett resultat av ett nära samarbete mellan byggherre, entreprenör, arkitekt och stomleverantör. Det nya uppdraget består i att uppföra två hus i Bandhagen, ett 6-våninghus med 24 lägenheter och ett 10-våningshus med 38 lägenheter, ett 7-våningshus i Blackeberg med 33 lägenheter och slutligen ett 10-våningshus i Farsta med 70 lägenheter.

Vi är mycket glada över att vi har fått förtroende att genomföra fler projekt i Stockholms Stad. Framför allt att vårt samarbete med Familjebostäder fortsätter, vilket tyder på en bra produkt och en nöjd kund säger Freddie Norvell, vVD på Besqab.Frågor besvaras av Freddie Norvell, 08-630 16 24 eller 0708-75 45 11, freddie.norvell@besqab.se. Besqab Projekt och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 08-630 16 00, fax 08-630 16 90,www.besqab.se


Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 15 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2000 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.