Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab har fått ett uppdrag att uppföra hyreslägenheter på Lidingö samt vunnit en markanvisningstävling i Rydbo, Österåkers kommun.

I kv Styrmannen 1 i Bodal ska befintliga kontorslokaler omvandlas till bostäder. Området ska även kompletteras med två punkthus och ett låghus. Totalt ger detta 92 lägenheter troligtvis hyresrätter, en närbutik för livsmedel och en mindre kontorslokal på ca 100 kvm. Totalt får miljön i kvarteret en nydaning som kommer att ge ett nytt och fräscht intryck. Besqab ska som total projektledare ansvara för och genomföra projektet. Projektet har nyligen startat och beräknas färdigt under 2008. Detta är Besqabs första samarbete med HEBA.
I Rydbo utlyste Österåkers kommun en tävling på temat ”Små projekt – stora idéer”. Besqab vann tävlingen med moderna hus innehållande16 fräscha smålägenheter med villa känsla på 45 respektive 65 kvm med motiveringen ”Enkla rediga planlösningar till en rimlig kostnad”. Projektet kommer att genomföras på en tomt vid Rydbo station med en preliminär byggstart 2008.

Vi är mycket glada över att vi har fått förtroende att genomföra projektet åt HEBA. Vi tror på ett lyckat resultat och att samarbetet kommer att fortsätta. Det också både spännande och glädjande att vi vann en markanvisningstävling. Det visar att vi har en bra produkt säger Freddie Norvell, vVD på Besqab.

Frågor betr Bodalsprojektet besvaras av Torbjörn Karlsson, 08-630 16 51 eller 0705-60 64 35,torbjorn.karlsson@besqab.se och Rydbo besvaras av Åsa Lehto 08-630 16 25 eller 0709-77 01 95,asa.lehto@besqab.se. Besqab Projekt och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 08-630 16 00, fax 08-630 16 90, www.besqab.se


Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 15 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2000 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.