Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Årstämma i Besqab Projekt och Fastigheter AB - förändringar i styrelsen

På årsstämman för Besqab Projekt och Fastigheter AB den 15 maj omvaldes följande styrelseledamöter: Johan Nordström (ordförande), Gunnar Lindberg (vice ordförande), Georg Danell, Håkan Einerth, Bert Lilja och Freddie Norvell. Tidigare ordföranden, grundaren och huvudägaren Isidor Andersson lämnade efter 14 år över ordförandeklubban till Johan Nordström. Isidor Andersson utsågs till hedersordförande.

VD Kjell Jansson nämnde i sitt anförande att verksamhetsåret 2006 varit mycket framgångsrikt för Besqab-koncernen. Utdelningen fastställdes till 15 kr/aktie. Resultatutvecklingen är positiv och efterfrågan på bolagets produkter, huvudsakligen nyproducerade bostäder, fortsatt stark. Resultatet för 2007 bedöms bli i nivå med 2006. 

Frågor besvaras av Kjell Jansson, VD, 0709-75 17 70, kjell.jansson@besqab.se
Besqab Projekt och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 08-630 16 00, fax 08-630 16 90,www.besqab.se


Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 18 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2600 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.

Ladda ner