Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab bygger bostäder i Täby Centrum

Besqab har erhållit en markanvisning för bostäder i Täby Centrum. Ett av flera projekt som ska utveckla Täby Centrum till en regional kärna för hela nordost sektorn. Täby Centrum ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator och torg, och förtätad bebyggelse med varierat innehåll.

I tisdags beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Täby kommun att teckna markanvisningsavtal med Besqab för ett av bostads­projekten i Täby Centrum. En byggrätt som innehåller ca 40 lägenheter samt lokaler i bottenplanet. Arbetet med detaljplanen pågår för fullt. Utställning av detaljplanen planeras till hösten 2007 och planen antas tidigast under första kvartalet 2008. 

För att kunna förbättra trafik- och parkeringssituationen vid Täby Centrum kommer Rodamco, som äger Täby Centrum, att bygga ett garage i två plan under torget innan bostads­husen kan påbörjas. Samordning av grundläggningsarbeten krävs och först därefter kan byggherrarna för bostads­projekten tillträda marken. I det här kvarteret kan en försäljnings- och byggstart tidigast ske 2010.

”Det är verkligen roligt att få en markanvisning här. Självklart känns det bra att Besqab, som Täbyföretag, får vara med och skapa det nya Täby Centrum. Helt klart ett toppenläge för bostäder, som får butiker av alla de slag till grannar och utmärkta kommunikationer samt har närhet till alla tänkbar service säger Åsa Lehto, affärschef Projektutveckling Bostäder på Besqab.”


Frågor betr projektet besvaras av projektledare Åsa Lehto, 08-630 16 25 eller 0709-77 01 95,asa.lehto@besqab.se. Besqab Projekt och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 08-630 16 00, fax 08-630 16 90, www.besqab.se


Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 18 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2600 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter

Ladda ner