Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutsinformation för Besqabkoncernen

Styrelsen och VD har vid sammanträde den 25 mars avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2009.

Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 85,6 Mkr (f å 77,2 Mkr). Ytterligare nyckeltal framgår av nedanstående sammanställning. 

Nyckeltal koncernen

Nettoomsättning (Mkr)
Resultat efter finansiella poster (Mkr) Rörelsemarginal (%)
Räntabilitet genomsn eget kapital (%) Soliditet (%)
Antal anställda i medeltal (st) Resultat efter skatt per aktie (kr) Utdelning per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)

* föreslagen utdelning

2009 2008

664,2 671,2 85,6 77,2 13,5 12,7 24,7 28,2 48,6 43,5 54 52 64 62 25* 20 279 236

2007 2006

680,4 460,6 92,6 74,9 14,4 17,1 39,8 39,7 37,3 34,1 46 40 70 50 29 15 203 148

2005

281,1 27,5 10,4 20,6 34,4 36 19 5 103

Uppgifter per aktie för 2005 har justerats för det antal aktier som tillkommit 2006 genom aktiesplit 4:1.

Bostads­marknaden har varit stark och bolagets försäljning god under första kvartalet 2010. Bolagets verksamheter fortsätter att utvecklas stabilt. Resultatet för 2010 förväntas bli starkt, dock något lägre än 2009. Årsredovisning kommer att distribueras under vecka 18. Årsstämma kommer att avhållas tisdagen den 18 maj 2010.

Frågor besvaras av VD Kjell Jansson 08-630 16 36, 0709-75 17 70 eller styrelsens ordförande Johan Nordström 08-463 37 62, 0709-40 70 82. Mer information om Besqab finns på www.besqab.se

Besqab Projekt och Fastigheter AB är verksamt i Stockholms och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.