Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Säljstart av etapp 2 - Trädgårdsstaden i Vallentuna

Nära Vallentuna Centrum och Roslagsbanans station bygger Besqab ca 80 äganderätter. Området ligger mycket centralt, nära det gamla tegelbruket i Vallentuna. Gaturummen utformas intimt med träd och grönska och har trädgårdsstaden som förebild. Inom kvarteren ordnas gemensamma gårdar och lekplatser. Söndag den 14 mars startar försäljningen av etapp 2, Trädgårdsstaden i Vallentuna.

Vallentuna har blivit framröstad som en av de 12 bästa kommunerna i Sverige att bo i, vilket inte är så konstigt. Det satsas stort på att utveckla kommunen till en attraktiv och modern småstad att leva i, både genom upprustning av centrum och genom nya trafiklösningar för biltrafik och spårbunden trafik.

Trädgårdsstaden i Vallentuna kommer att byggas i flera etapper och den första etappen med kedjehus är slutsåld. I andra etappen byggs parhus om ca 135 kvm i två plan med stor vind, liggande träpanel och fint utbyggd entré. Samtliga hus har uteplatser i flera väderstreck, trädgårdsförråd samt parkering under carport på tomten. 

Byggstarten för etapp 1 har redan ägt rum och sommaren 2010 räknar Besqab med att starta byggandet av etapp 2. Utöver det attraktiva läget med endast ett par minuters gångväg från snabbtåget mot Stockholm city och närheten till naturen, gör trädgårdsstadens utformning området till ett mycket tilltalande boendeområde.

– Trädgårdsstaden i Vallentuna ligger unikt till genom sitt centrala läge nära Vallentuna centrum och Roslagsbanans station. Jag är glad över att Besqab givits möjligheten att bygga småhus i detta mycket attraktiva läge, säger Torbjörn Karlsson, projektledare på Besqab.

Frågor beträffande projektet besvaras av projektledare Torbjörn Karlsson på telefon: 08-630 16 00 alternativt via e-post: torbjorn.karlsson@besqab.se. 
Besqab Projekt och Fastigheter AB är verksamma i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar närmare 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.