Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab får markanvisning för vård- och omsorgsbostäder

Regulatorisk information
Besqab har tilldelats markanvisning av Stockholms stad för vård- och omsorgsbostäder beläget intill Riddersviks Herrgård, Hässelby villastad

09:15 CET | 29 augusti 2014

Besqab har tilldelats markanvisning av Stockholms stad för vård- och omsorgsbostäder beläget intill Riddersviks Herrgård, Hässelby villastad. Här ska Besqab i samarbete med vårdoperatören Silverhemmen utveckla och uppföra ett särskilt boende för äldre om totalt 54 lägenheter. Nu påbörjas detaljplanearbetet i vilket stor vikt läggs vid att optimera projektets förutsättningar, bland annat det attraktiva läget i vacker parkmiljö.

-       Vi är glada att bidra till den viktiga samhällsutvecklingen av äldreboenden av hög kvalitet som svarar mot behoven i området. Vi ser flera möjligheter till givande samarbete med Stockholms stad där behovet är stort av omsorgsfullt boende till våra äldre säger Bo Björfors, Affärschef Fastighets­utveckling, Besqab

-       Detta är i linje med vår uttalade strategi att förstärka Besqabs position inom utveckling av vård- och omsorgsbostäder, vilket utgör en viktig del av verksamheten. Som erfaren aktör inom området tar vi med oss gedigen kompetens in i projektet och ser fram emot att starta ytterligare ett äldreboende säger Anette Frumerie, VD, Besqab

För mer information kontakta:

Bo Björfors, Affärschef Fastighets­utveckling
E-post: bo.bjorfors@besqab.se Tel: 08-630 16 56

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti kl. 09.15.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 12 juni 2014.